MV 2011 v Českém Těšíně [MP3][Foto]

Ohlédnutí slovem a obrazem za letošním setkání Misijního víkendu v Českém Těšíně. MP3: Úvod Misijního víkendu Myles Wilson – Misie, tlukot Božího srdce … a co na to Tělo Kristovo? Bert de Ruitter – Muslimský svět a evangelium Myles Wilson (seminář) – Získávání podpory – jak na to Tomáš Řehák (seminář) – HIV + evangelium […]

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain