Hlavní řečník

Marsch2012-1Angelika March.   Narodila se v Německu, pracovala jako učitel speciální pedagogiky a v roce 1984 se připojila k německé misii Wycliffe. V Peru žila 12 let  mezi indiány kmene Quechua. Naučila se jejich jazyk a poté připravovala bilingual učitele a laické pastory na jejich práci a službu. Společně s některými z těchto učitelů a pastorů  pak vypracovala učební materiály pro děti Quechua indiánů, zatímco se další skupina učitelů soustředila na překlad Nového Zákona do jejich jazyka.

Angelika navrhla materiály ve španělštině na jazykové vzdělávání, fonetiku, komunikaci napříč kulturami a pedagogiku gramatiky jazyka Quencha.

Od roku 2000 do roku 2014 pracovala jako ředitel Wycliffe Německo a v současné době je consultantem pro vzdělávání vedoucích pracovníků Wycliffe v Evropě.

Dopolední program:
9:30 – 9:40 Přivítání a uvedení MV 20149:40 – 9:55 Motivační video9:55 – 10:10 Chvály10:10 – 11:20 Hlavní slovo Werner Drotleff Misie v moci Ducha Svatého11:20 – 11:35 Přestávka

11:35 – 11:40 Prezentace Nehemia

11:40 – 11:45 Prezentace KMS + Život víry

11:45 – 11:50 Prezentace OM

11:50 – 12:00 Chvály

12:00 – 13:15 Oběd

Odpolední program:

13:15 – 13:20 Prezentace Wycliffe

13:20 – 13:25 Prezentace YWAM

13:25 – 13:30 Prezentace Eben Ezer

13:30 – 15:00 Seminář „Jak přinést evangelium muslimům“ a souběžně „Modlitby za země a misijní pole“

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 15:55 Diskuse s hlavním řečníkem Werner Drotleff – Moc Ducha Svatého v Misii

15:55 – 16:15 Závěrečné modlitby a výzvy s chválami

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain